{ subscribe_url:'//blogs.loc.gov/share/sites/library-of-congress-blogs/international-collections.php' }

« Back to blog posting

Wij Christina_1

Caption:

“Wij Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wendes vthkorade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna til Finland, Hertiginna vthi Estland och Carelen, Fröken öfwer Ingermanland…” Library of Congress European Reading Room.

« Back to blog posting