Top of page

Wij Christina_1

“Wij Christina medh Gudz nåde Sweriges, Göthes och Wendes vthkorade Drottning och Arffurstinna, Storfurstinna til Finland, Hertiginna vthi Estland och Carelen, Fröken öfwer Ingermanland…” Library of Congress European Reading Room.