Top of page

“l’Exercice pueril, s’Appliquant à apprendre la langue Françoise. Reveu, & adjoûté de nouveau les Conjugaisons / Oeffeninghe Voor de Jonckheyt, Om gevotgelijck de Fransche tale te leeren. Van nieuws oversien ende vermeerdert met de Coniugatien.” Antwerp: Wedouwe van Ioris Willemsens, 1700.